EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Akadálymentesítések a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány térségében

GYIK


1. A projekt kivitelezéséhez kötelező-e építési engedély beszerzése?

A projekt kivitelezésnek megkezdéséhez szükséges az építésügyi hatóság által kibocsátott építési engedély, amennyiben a beruházás építési engedély köteles. Amennyiben nem építési engedély köteles beruházásról van szó, úgy elegendő az ezt alátámasztó, építésügyi hatóság által kibocsátott állásfoglalást benyújtani.


2. Az akadálymentesíteni kívánt épület mérete, elrendezése miatt gondot okoz a követelmények betartása.

Az adott épületben kivitelezhető és felmerülő igények kielégítésére alkalmas, szükséges akadálymentesítési munkálatok meghatározásában javasolt a rehabilitációs szakmérnök állásfoglalására támaszkodni már az előkészítés során is. A közzétett szakértői listán szereplő rehabilitációs szakmérnök szakvéleményét az alapítvány elfogadja.


Tájékoztatás!

A REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖKRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT, A SZAKMÉRNÖKÖK LISTÁJA ÉS A "SEGÉDLET A KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSHEZ" CÍMŰ SEGÉDLET FRISSÍTÉSRE KERÜLT. A FRISSÍTETT VÁLTOZAT A PÁLYÁZATI ANYAGOK MENÜBEN LETÖLTHETŐ.


3. A Pályázati felhívás C. pontjában található „Fizikai akadálymentesítés minimum követelményei” részben található 3.c. pontban szereplő akadálymentes mosdók kialakításával kapcsolatosan az a kérdés merült fel az érdeklődők részéről, hogy az épület méreteinek korlátozottsága miatt nincs mód annyi akadálymentes mellékhelység kialakítására amennyi a pályázati felhívásban szerepel. Valamint, mivel kis településekről van szó, akkora igény sincs.

A rehabilitációs szakmérnök állásfoglalása alapján a hivatkozott előírás csupán ajánlásként, nem kötelezően alkalmazandó előírásként értendő. A mellékhelyiségek akadálymentesítési munkálatait az épületek méreteit és a várható használók létszámát, valamint az OTÉK (lásd. OTÉK 99.§) és a „Segédlet komplex akadálymentesítések megvalósításához” dokumentum előírásait is figyelembe véve kell meghatározni, elvégezni.


4. Ha a mostani állapot az ÁNTSZ előírásainak megfelel, akkor csak az akadálymentesíteni kívánt mosdókra vonatkoznak a követelmények?

A rehabilitációs szakmérnök állásfoglalása alapján a meglévő állapotnak az OTÉK-nak és a Segédletben foglaltaknak is meg kell felelni, és ezt be kell mutatni a pályázatban. Ha a beruházás engedélyköteles, akkor ezek megfelelőségét az illetékes hatóság is vizsgálni fogja. Abban az esetben, ha csak az akadálymentes mosdó kialakítása szükséges (és a meglévő vizesblokkok száma, kialakítása nem változik), akkor az OTÉK és a segédletben leírtak alapján kell megvalósítani.


5. A pályázók tájékoztatása szerint 2008. szeptember 1. óta jogszabályi előírás alapján alkalmazandó terv ellenőr. Álláspontjuk szerint kötelező tevékenységnek minősül-e, illetve amennyiben igen, az elszámolható költségnek minősül-e (C3. /3./szakértői jelentések költsége)?

 

A terv ellenőr díjának elszámolására a projekt megvalósításához igénybe vett szakértői szolgáltatások szakértői jelentések költségei között nyílik lehetőség.

 


6. Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés minimum követelményei közül valamennyit teljesíteni kell, vagy ez esetben is támaszkodhatunk a pályázó által megbízott rehabilitációs szakértő állásfoglalására az általa adott esetben minimálisan szükségesnek és elegendőnek ítélt akadálymentesítési tevékenységek vonatkozásában?

 

Az infokommunikációs rendszer kialakítása az érzékszervi, autista és kommunikációs zavarral küzdő emberek részére biztosítja a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az útmutatóban leírt minimum követelmények alkalmazása az akadálymentesítendő szolgáltatás/helyszín tulajdonságainak/adottságainak figyelembe vételével történik, ettől eltérhet. Pl. egy fogyatékosok intézménye speciális infokommunikációs megoldásokat kíván. A rehabilitációs mérnök/szakértő állásfoglalására kell támaszkodni, de hasznos bevonni az érintett érdekvédelmi szervezetek képviselőit is az előkészítésbe.

 


7. Az útmutató C1. fejezetében az infokommunikációs akadálymentesítés minimum követelményei 6. pontjában szerepel a már meglévő honlapok infokommunikációs akadálymentesítése. Az útmutató C1.2. fejezete alapján a bírálatnál előny a 4. pont szerint a minimum követelményeken túl egyéb infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása, amelyek között példaként a meglévő honlap akadálymentesítése is szerepel. Számomra nem egyértelmű, hogy akkor a honlap kötelező minimum elem, vagy azon felüli plusz elem a pályázatkiíró szerint. Mivel a megszerezhető össz. 100 pontból kapható max. 10 pont a többletként vállalt akadálymentesítési elemekért, ezért szerintem fontos tisztázni ezt a kérdést. (Főleg, hogy említette a telefonbeszélgetés során, hogy az erdei iskolának van honlapja, és azt akadálymentesítenék is.)

A meglévő honlapot, az ott elérhető információkat elérhetővé kell tenni az érzékszervi sérültek számára is, tehát követelmény. Javasolt esetleg az akadálymentes honlap megfelelőségét informatikus szakvéleménnyel igazolni.


8. Az útmutató C1. fejezete további követelményekről szóló bekezdése alapján kötelező a rehabilitációs szakmérnök bevonása a tervek ellenőrzésébe, szignózásába és a nyilatkozat kiállításába. Az útmutató C1.2 fejezete alapján a bírálatnál előny (szintén többletpont) az 5. pont szerint, ha a pályázó rehabilitációs szakmérnököt von be az előkészítés folyamatába. Számomra nem egyértelmű, hogy mit ért a pályázatkiíró előkészítés alatt, mivel külön ír a megvalósításról is. Gondolom a megvalósítás takarja adott esetben a kiviteli tervek készítését, illetve minden esetben a kiviteli munkák végzését. De akkor mit jelent az előkészítés? Vagy csak a megvalósításra gondoltak?

 

A rehabilitációs szakmérnök közreműködése az előkészítési szakaszban, az akadálymentesítési dokumentáció szakszerű elkészítésében való részvételt jelenti, a pályázóval, a tervezővel, valamint a pályázat előkészítésben résztvevőkkel együttműködve.
Például:
- a helyszín akadálymentesítési szempontból való felmérése
- akadálymentesítési javaslatok megtétele
- konzultáció biztosítása a tervező részére
- akadálymentesítési műszaki leírás/dokumentáció elkészítése, stb.
A közreműködést dokumentálni kell pl. jegyzőkönyvekkel, jelenlét ívekkel (helyszíni, konzultációs vagy email).

 


9. Épület felújításakor, építésekor az akadálymentesítés összeköthető-e energia felhasználás korszerűsítésével?

 

Elsődleges cél az akadálymentesítés megoldása. Amennyiben ez olyan nagymértékű felújítással, átalakítással jár, hogy szükséges az építési engedélyhez az épület-energetikai felújítások elvégzése, abban az esetben az elszámolható költségek körét képezheti, amennyiben szükséges az engedélyhez. A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy komplex akadálymentesítést kell végrehajtania és a támogatás felső korlátja határt szab a teljes rekonstrukció költségeinek. Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy ilyen esetben a pályázat értékelése során megvizsgálásra kerül a szoros értelemben vett akadálymentesítési munkálatok és az ún. járulékos (épület-energetikai) építési munkálatok költségeinek aránya és ez alapján kerül megállapításra, hogy mely "egyéb" építési költségek minősülnek elszámolhatónak.

 


10. Mi egy Kiemelten Közhasznú Mozgáskorlátozottak Egyesülete vagyunk. Taglétszámunk 500 fő körüli. Az épület, amelyben a székhelyünk van, a Polgármesteri Hivatal tulajdona, határozatlan időre megkaptuk térítésmentesen (már 14 éve), azzal a feltétellel, hogy az épületben 40 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kell foglalkoztatni. Ezt eddig teljesítettük, és a jövőben is teljesíteni tudjuk. Nem kizáró ok-e a pályázatból, hogy nincs a tulajdonunkban az épület, elegendő-e a Polgármesteri Hivatal beleegyező nyilatkozata az akadálymentesítésről, avagy ebben az esetben mi a teendő?

Csatolni szükséges azt a dokumentumot is, amelyben az önkormányzat rendelkezésre bocsátja az ingatlant, ennek hiányában tartós bérleti szerződés megkötését kell szorgalmazni.  Továbbá az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges a felújítás megvalósításáról, az akadálymentesítés végrehajtásáról, valamint az ingatlan rendelkezésére tartásáról a kötelezettségi időszak végéig.

 


11. ÁFA törvény változásával melyik adó kulccsal kell számolni a pályázat beadása során?

 

A beérkező pályázatokat, illetve az ellenőrzést az NFÜ-nek jóváhagyásra el kell küldenünk, ezért az ő közleménye az áfaemeléssel kapcsolatos változásokról mérvadó. Mely szerint: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény értelmében a jelenleg nyitott és a jövőben kiírásra kerülő tervezési és pályázati felhívások esetében azt javasoljuk, hogy a projekt megvalósítás ütemezésének ismeretében az áfával érintett, és 2009. június 30-át követő teljesítési dátumú termék- és szolgáltatás-beszerzések esetében a pályázó tervezzen az emelt mértékű áfával.


FONTOS INFORMÁCIÓ!

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a „Pályázó nyilatkozata” dokumentum 2. oldalán a „Saját hozzájárulás összege” résznél a pályázó szervezet által biztosított hozzájárulás összegét 275,-Ft/€ árfolyamon szíveskedjenek megadni!


12. Az útmutató az elszámolható költségek tekintetében nem egyértelmű: „A projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja a támogatási szerződés utolsó fél általi aláírásának napja.” (13. o.) „A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető, de ez nem jelent garanciát a támogatás elnyerésére.” (18. o.) Ez alapján egy nyertes pályázat esetében a befogadás és a támogatási szerződés utolsó fél általi aláírásának napja között esetlegesen felmerülő költségek nem számolhatók el?

A projekt fizikailag megkezdhető saját felelősségre a befogadást követően, azonban a számlák elszámolhatóságának kezdete a támogatási szerződés valamennyi fél által történő aláírásának napja. Ez azt jelenti, hogy csak olyan számla számolható el a projekt keretében, melyen nem szerepel (sem kiállítási, sem teljesítés, sem fizetési határidő vonatkozásában) a támogatási szerződés valamennyi fél által történő aláírásának napját megelőző dátum.


13. Az útmutató szerint a pályázatot elektronikus formában is szükséges benyújtani. A CD-n elegendő az adatlapot szerepeltetni, vagy a mellékleteket is kell? Word formátumban, vagy az aláírt példányt szkenneljük be?

Elég az adatlap, Word formátumban.


Impresszum   Jogi nyilatkozat