EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Akadálymentesítések a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány térségében

Pályázat

 

Európai Gazdasági Térség & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
„Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén”
 
 
Az Európai Gazdasági Térség & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott „Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén” címűpályázatra a 2009. évben 2 fordulóban, valamint 2010-ben 1 fordulóban nyílt lehetőség az alapítvány tevékenysége által érintett önkormányzatok, társulások, az ott működő intézmények, közhasznú szervezetek, civil és gazdálkodó szervezetek számára komplex akadálymentesítésre pályázni.
 
A pályázat célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása, társadalmi integrációjának elősegítése inkluzív oktatási lehetőségének megteremtésével középületek – általános- és középiskolák, felsőoktatási intézmények, illetve sportlétesítmények - akadálymentesítésén keresztül.
 
Az akadálymentesítés olyan komplex intézkedéseket foglal magában, amelynek eredményeként a fogyatékossággal élők útjából eltávolításra kerülnek mindazon épített vagy képződött akadályok, amelyek önálló ételvitelüket lehetetlenné teszik.
 
E pályázati alap segítségével egyedülálló lehetőség nyílt a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által támogatott térségekben, hogy minél több helyen valósuljanak meg akadálymentesítési projektek, és minél több település mondhassa el magáról, hogy fogyatékkal élő polgárai számára képes biztosítani az esélyegyenlőséget a mindennapokban.
 
A Baranya, Bács-Kiskun, Pest és Tolna megye 60 települése számára meghirdetett komplex akadálymentesítési pályázat első fordulója 2009. április 24-től június 23-ig tartott, melyre 16 pályázat érkezett be és az Alapítvány Kuratóriuma 12 nyertes pályázónak 305.087.062 Ft támogatás odaítéléséről döntött. A nyertesek között van iskola, orvosi rendelő, családsegítő központ, egészségház, művelődési ház és szeretetotthon is.
 
A 2009. július 22-től szeptember 22-ig nyitva tartott második pályázati fordulóban 275.000.000 Ft állt a pályázók rendelkezésére. E fordulóban 9 nyertes pályázó között 192.850.638 Ft talált gazdára, mely támogatási forrás segítségével iskola, mozgáskorlátozott egyesület, óvodák, képességfejlesztő központ és önkormányzati hivatalok válhatnak mind a mozgásukban korlátozott, mind a látás- és hallássérült, valamint egyéb fogyatékosságban szenvedők részére akadálymentessé.
 
A harmadik, egyben utolsó pályázati fordulóban 2010. február 15-től április 15-ig lehetett jelentkezni támogatásért. E fordulóban 86.786.000 Ft áll a pályázók rendelkezésére.
 

Az „Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén” című pályázati dokumentáció a Pályázati anyagok menüben található meg.

 

Impresszum   Jogi nyilatkozat