EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Akadálymentesítések a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány térségében

Pályázat menete


Meghirdetés, tájékoztatás

A felhívást és a hozzá kapcsolódó dokumentációt a pályázók a Pályázati anyagok menüpontban tölthetik le. A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány a felhívásról a területileg illetékes megyei napilapokban közleményt jelentett meg és a saját honlapjain is közzéteszi.

Az alapítvány és a szakértői szervezet munkatársai a pályázati ablak megnyílását követően minden érintett térségben legalább egy helyszíni tájékoztatót tartanak, melyek időpontja és helyszíne az Események menüpontban olvasható.

A tájékoztatók időpontjáról és helyszínéről az érintett települési önkormányzatok levélben kapnak tájékoztatást. Az alapítvány kéri, hogy tájékoztatás a helyben szokásos módon hirdetményként kerüljön kifüggesztésre.


A pályázatok benyújtása, beérkezése
A pályázatok benyújtására a pályázati felhívásban megadott határidőig van mód, két úton: postai úton feladott pályázatok esetén a feladás dátuma, az alapítvány Munkaszervezetén személyesen leadott pályázatok esetén a beérkezés napja és pontos ideje mérvadó. Hiánypótlási dokumentáció kizárólag postai úton nyújtható be.

Az alapítvány illetékes munkatársa a beérkezett pályázati csomagot érkeztető számmal látja el, és beérkezésüknek megfelelő sorrendben nyilvántartásba veszi őket. Döntéshozatalra történő előkészítés céljából az érkeztetést követően a pályázati dokumentációt a szakértő szervezet kezeli tovább.


A pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatokat a szakértő szervezet döntési javaslata alapján a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma bírálja el. Az eredményt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hagyja jóvá. Az elbírálás a pályázati kiírásban rögzített szempontok szerint történik.


Eredményhirdetés
A pályázat első fordulójának eredményhirdetése 2009 júliusában várható. A támogatott pályázatok listája jelen honlap Eredmények menüpontjában, a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány www.dmta.hu című honlapján, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok hivatalos honlapján (http://www.eeagrants.org) és az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) kerül közzétételre. Az alapítvány a pályázókat levélben értesíti.


Szerződéskötés
A támogatott pályázók a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvánnyal kötnek Támogatási Szerződést az NFÜ KPSZE ellenjegyzésével. Ennek feltétele, hogy a kedvezményezett az előírásoknak megfelelően és határidőre teljesítse a szerződéskötéshez szükséges feltételeket.

A Támogatási Szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a kedvezményezett az alapítványnak megküldi a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező pályázati mellékleteket, igazolásokat, dokumentumokat, amennyiben azokat korábban nem nyújtotta be vagy a benyújtás időpontjától a benyújtott dokumentumban változás következett be. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó határidő elmulasztása esetén a támogatási döntés érvényét veszti.

Az alapítvány a Támogatási Szerződés megkötése előtt meggyőződik arról, hogy a projekt megvalósítása megkezdhető vagy legalább a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás azonnal elindítható.

A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok és az aláírt Támogatási Szerződés visszaküldésének határideje a támogató döntésről szóló levél kézhezvételétől számított 30. nap. Az alapítvány a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok kézhezvételét követő 15 napon belül az általa aláírt Támogatási Szerződést megküldi a kedvezményezettnek.

A kedvezményezett haladéktalanul köteles tájékoztatni az alapítványt, ha a Támogatási Szerződés hatályának időtartama alatt a Támogatási Szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a szerződés teljesítésével összefüggő adatai (pl. kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltoznak.


Monitoring
A kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtani a projektet. Amennyiben nem így jár el, az alapítvány jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a Támogatási Szerződéstől való elállásra. A kifizetési kérelmek benyújtásakor a kifizetést követően, vagy indokolt esetben a kifizetést megelőzően és a fenntartási időszak alatt is várható helyszíni ellenőrzések lefolytatása. Az ellenőrzésről minden alkalommal jegyzőkönyv készül.


 

Impresszum   Jogi nyilatkozat