EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Akadálymentesítések a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány térségében

Rólunk

Honlapunk az „Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által érintett települések területén” című pályázati programról ad részletes felvilágosítást az érdeklődőknek. A projektek az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásával valósulnak meg. A fejlesztésekre 585 millió forint áll rendelkezésre, melynek nagyobbik részét, 550 millió forintot, a Duna-Mecsek Alapítvány korábban maga is pályázat útján nyert el az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok alapjától.
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokhoz tartozó pályázatok magyarországi, első szintű ellenőrzését és a programhoz kapcsolódó végrehajtási, koordinációs feladatokat ellátó szerve 2009. február 28-ig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége (KPSZE). Az NFÜ Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységéről (KPSZE) bővebb információ a http://www.nfu.hu, illetve a http://www.cfcu.hu honlapcímeken érhető el.


Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusról
Az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) közötti szerződés értelmében az EGT nem EU-tag országai – azaz Norvégia, Liechtenstein és Izland – az uniós belső piaci részvételért díjat fizetnek. Ez a hozzájárulás képezi a három említett ország részéről az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási forma alapját. Emellett Norvégia – a 2004-ben csatlakozott tíz ország részére – kétoldalú szerződésekkel létrehozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust. A két támogatási alap eljárásrendje egységesnek tekinthető, egységes szabályrendszer vonatkozik rájuk és egységes intézményrendszer kezeli őket. Hazánk a fenti két program keretében 2005 és 2009 között összesen bruttó 135 millió euró támogatásban részesül.

A pályázat háttere
További részletek a pályázatról


A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványról
A Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott alapítvány 2006 áprilisában kezdte meg működését. Az alapítvány célja a település-, a térség- és a gazdaságfejlesztés segítése. Az alapító évente 500 millió forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére, ezt a támogatást öt évre garantálta. Az alapítvány a hazai nukleáris létesítmények környezetében és a hulladéktároló-helyek kutatásában érintett településkörben működik, nevezetesen Paks, Kalocsa Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy térségében. A felsorolt térségekben hatvan település található, amelynek összlélekszáma hozzávetőlegesen 136 ezer fő.

Az érintetett települések önkormányzatai, azok társulásai, továbbá a közigazgatási területükön működő intézmények, közhasznú szervezetek, civil szervezetek, egyesületek és gazdálkodó szervezetek kaphatnak pályázati úton segítséget mindazon tevékenységükhöz, amelyek az alapítvány céljaival egyértelműen összhangban állnak. 2008-ban a Kuratórium 495 millió forint támogatás odaítéléséről döntött, amely az érintett térségekben közvetetten több mint 7,5 milliárd értékű fejlesztést generált. A támogatott pályázatok elsősorban munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre, területi kohéziót elősegítő programokra, településszépítésre, valamint a helyi turisztikai vonzerők fejlesztésére irányultak. 2008-ban az alapítvány segítségével 105 új munkahely létesítésére nyílott lehetőség. Az alapítvány az európai uniós forrásokból magyar társfinanszírozás mellett támogatott operatív programok pályázatainak előkészítését, illetve az uniós és hazai pályázatokban való részvételt is kiemelten segítette.

Az alapítvány folyamatosan kutatja a fejlesztési célú pályázati lehetőségeket, azaz nemcsak pályáztat, hanem maga is pályázik. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokhoz benyújtott „Akadálymenetesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén” című pályázatával 550 millió forint támogatást nyert a tevékenysége által érintett térségek számára, melyet saját keretéből további forrásokkal egészít ki.

Az alapítvány honlapja
A kuratórium tagjai
A felügyelő bizottság tagjai


Az alapítvány Munkaszervezetéről
Az alapítvány pályázatainak, támogatási programjainak koordinálását a paksi székhelyű Munkaszervezet végzi. A pályázókkal a Munkaszervezet munkatársai tartják a kapcsolatot. Az „Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén” című pályázat lebonyolításával, koordinálásával kapcsolatos feladatokat Kemény Diána projektasszisztens látja el.

Munkatársak
Kapcsolat
Az alapító, Paksi Atomerőmű Zrt.-ről
 

 

 

 

Impresszum   Jogi nyilatkozat